Realgymnasiet i Malmö

Paulinda har vid ett flertal tillfällen under det senaste året undervisat elever som går på hästutbildningen på Realgymnasiet i Malmö. Eleverna har fått både teoretisk och praktisk undervisning, där även Paulinda delat med sig av sina erfarenheter och hästfilosofi.

Läs artikel om ett event med Paulinda på Realgymnasiets hemsida. Nedan finns information om Hästutbildningen på Realgymnasiet i Malmö.


Om Realgymnasiet i Malmö

Läs Häst, mitt i city, på Realgymnasiet och skaffa dig högskolebehörighet!

Plugga häst på gymnasiet, mitt i city, med möjlighet till högskolebehörighet och internationell APL (Irland och Sydafrika).

Realgymnasiet ligger precis bakom tågstationen i Malmö och är en liten och trygg skola med cirka 125 elever. I och med hästutbildningen får du med dig branschkunskap, branschkontakter, högskolebehörighet och dessutom får du ha roligt på gymnasiet med ditt intresse. Häst finns en dag i veckan på schemat och du har en hel vecka varje läsår där du har häst på schemat en så kallad specialvecka. Dessutom har du APL både i block och en dag i veckan där du är ute i arbetslivet. Vi jobbar också med att involvera häst i andra ämnen så som exempelvis matematik och svenska. Ditt intresse är viktigt för oss! Vi samarbetar med de främsta i branschen, bland annat med Paulinda Friberg. Som elev får du träffa framstående profiler i branschen genom exempelvis studiebesök och ridundervisning. Har du egen häst får du även möjlighet till träning för dessa profiler några gånger per läsår.

Förutom en yrkesexamen får du möjlighet att ta branschcertifieringar som ökar arbetsmöjligheter:

  • Basledarutbildning (Svenska Ridsportförbundet)
  • Ungdomsledarutbildning via val av specialveckor (Svenska Ridsportförbundet)
  • Hästskötarexamen (Svenska Ridsportförbundet)
  • Första hjälpen (HLR-rådet)
  • Förarbevis terränghjuling (Transportstyrelsen)
  • Tappskokompetens (hovslagare)
  • Som IV-val har du möjlighet att välja kursen djurens hälso-och sjukvård

Om du vill komma och besöka skolan kika in på vår hemsida för att se aktuella events https://realgymnasiet.se/skolor/malmo/kommande-aktiviteter-malmo/ och/eller kontakta sophia.lonnergard@nullrealgymnasiet.se för att boka besök.

Välkomna!

 Tillbaka till toppen