Gästundervisning på Realgymnasiet i Malmö

Paulinda kommer att undervisa elever som går hästutbildningen på Realgymnasiet i Malmö under vecka 11. Den veckan har eleverna specialvecka och skolan har bjudit in Paulinda för att undervisa.

Eleverna kommer få både teoretisk och praktisk undervisning, där även Paulinda delar med sig av sina erfarenheter och hästfilosofi.

Artikel om eventet på Realgymnasiets hemsida.